آزمون هوش هیجانی گلمن

برای سال های متمادی تصور بر این بود که IQ (هوشبهر) سبب پیشرفت افراد در زندگی شخصی و بین فردی است. در مدارس معیار اهدای جوایز به دانش آموزان تست IQ بود و حتی بعضی از سازمان ها برای پاداش از تست IQ استفاده می‌کردند. در دهه اخیر محققان در یافتند که IQ تنها شاخص ارزیابی موفقیت یک فرد نیست. آن ها در حال حاضر مشغول تحقیق درباره EQ (هوش عاطفی) هستند. آزمون هوش هیجانی گلمن، یکی از ابزارهای مورد استفاده در سنجش هوش هیجانی می باشد که در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. هر سؤال حاکی از یک موقعیت زندگی می باشد، آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و یکی از گزینه ها را که با حالات روحی روانی سازگاری بیشتری دارد انتخاب کند. بنابراین هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید، آگاه باشید که این هدف از این آزمون بررسی هوش کلی و یا تواناییهای شما نیست و نهایتا خوب و بد ارزشی و اخلاقی در این آزمون مفهومی ندارد.

حال به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

1.وقتی احساس بیهودگی و پوچی میکنم، نمیدانم که چه چیزی و یا چه کسی موجب این ناراحتی من است
2.حتی وقتی که بهترین کاری که میتوانم را انجام می دهم، به خاطر کارهایی که انجام نشده خود را مقصر احساس میکنم
3.هر فردی اشکالاتی دارد، ولی من آنقدر اشکال دارم که نمیتوانم خودم را دوست داشته باشم
4.وقتی که ناراحت هستم میتوانم دقیقاً بگویم که چه قسمتی از مشکلی که دارم مرا ناراحت میکند
5.هر کاری که انجام می دهم برخی افراد باعث میشوند که من احساس بدی راجع به خود پیدا کنم
6.من چیزهایی را میخرم که حقیقتاً استطاعت مالی برای خرید آنها را ندارم
7.وقتی که من خطایی را مرتکب میشوم حرفهای ناراحت کننده نظیر “من هیچ وقت موفق نمیشوم” یا “من همیشه بازنده هستم” را به خودم میزنم
8.از اینکه به نظر دیگران بیام یا رفتار کنم خجالت زده میشوم
9.من در مواقعی که از من انتظار میرود که ابراز مهر و عاطفه کنم معذب میشوم
10.وقتی که کسی به جز افراد خانواده خود را در آغوش میگیرم احساس عجیبی به من دست میدهد
11.وقتی که چیزی را میبینم و یا از آن خوشم می آید یا آنرا میخواهم، تا وقتی که آنرا بدست نیاورم نمیتوانم فکرش را از مغزم بیرون کنم
12.هرچند که ممکن است جاهایی برای پیشرفت وجود داشته باشد، من خودم را همانطور که هستم دوست دارم
13.من چیزهایی میگویم که در آینده از گفتن آنها پشیمان میشوم
14.من به جایی میرسم (حالتی به من دست میدهد) که من احساس قدرت ، توانایی و شایستگی میکنم
15.وقتی که باید با کسی که عصبانی است روبرو شوم احساس نگرانی و اضطراب میکنم
16.من معتقدم که عکس العملهاي افراد اتفاقی است
17.من نیاز به این دارم که باعث ایجاد تغییری بشوم
18.من نمیتوانم از احساس گناه به خاطر اشتباهات کوچک و یا کارهای ناراحت کننده ای در گذشته انجام داده ام رهایی یابم
19.وقتی که تصمیم میگیرم که به چیزی برسم با موانعی مواجه میشوم که مرا از رسیدن به اهدافم باز میدارند
20.من دائم به مشکلاتم فکر میکنم و نمیتوانم لحظه ای فکر آنهارا از مغز خود خارج کنم
21.بهتر است تا وقتی که کسی را کاملاً نشناخته ای با اوسرد و طبیعی(معمولی) رفتار کنی
22.من حاضرم هرکاری را انجام دهم تا جلوی گریه کردن خودم را بگیرم
23.گفتن چیزهایی مثل”من عاشق تو هستم” برای من سخت است، حتی اگر قلباً آنها را احساس کنم
24.من از گذراندن وقتم با دوست/دوستانم لذت میبرم
25.من بهترین کاری که میتوانم انجام میدهم (منتهای سعی خود را میکنم) حتی اگر کسی آنرا نبیند
26.من بی حوصله ام
27.من وقتی که افراد مستحق آن هستند از آنها تعریف (تقدیر) میکنم
28.من نگران چیزهایی هستم که دیگران حتی به آنها فکر هم نمی کنند
29.من برای اینکه شروع به انجام کاری کنم احتیاج دارم که کسی مرا هل بدهد(تشویق کند)
30.افراد احساساتی مرا معذب می کنند
31.وقتی کسی بدون اینکه از او خواسته باشم کاری برای من انجام میدهد من شک میکنم که منظور حقیقی او چیست
32.زندگی من پر از بن بست است
33.من از کار خودم راضی نیستم مگر اینکه کس دیگری آنرا تقدیر کند