روانشناس

چه زیبا، ساده و ظریف سیمین به ارزش زیستن اشاره و هر فردی را به ایستادگی در برابر سختی های آن دعوت می‌کند. گویی یک روانشناس ماهر است

اگر بخواهم دست فروشی های دوران کودکی در کنار حیات خلوت توی کوچه، کار کردن در سوپر مارکت محل و تلاش برای بازیکن حرفه ای بازیهای رایانه ای شدن را در کودکی و نوجوانی نادیده بگیرم، از حدود 18 سالگی با هدف آموزش و تدریس وارد بازار کار شدم. در این بین به علت علاقه شدید به چرایی های زندگی و انسان، به صورت آکادمیک روانشناسی (بالینی) خواندم و پس از آن به علت نیازی فراتر برای ادامه ی این مسیر، مدیریت کسب و کار MBA را آموزش دیدم. در این سالها به عنوان روانشناس با بنام ترین موسسات آموزشی کشور نظیر پارسه، ماهان، ایرانمهر، پارسیان و کلینیکهای روانشناختی چون اکسیر، روان نگر، رامش و ارگانیک مایندد همکاری داشته ام و بسیار آموختم. فرصتی را خلق کردم تا در یکی از نوآورترین شتاب دهنده های کشور با نام آواتک در دانشگاه تهران همکاری کنم و با روندهای تجاری و ارتباطی مدرن بیش از پیش آشنا شوم.

حال برای کوتاه کردن قصه زندگی ام، فقط به خلاصه ای از مهمترین فعالیت هایم به عنوان یک روانشناس در پایین اشاره میکنم.

امین زندی روانشناس بالینی