آزمون مثلث عشق استرنبرگ

عشق از نظر استرنبرگ (STLS) مانند یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی الاضلاع شباهت دارد. منظور این است که عشق سه عنصر دارد: صمیمیت، دلباختگی، تعهد. عشق زمانی بهترین حالت را دارد که هر یک از این سه عنصر را تقریباً به طور یکسان شامل شود. چگونه فرد دیگری را دوست داریم؟ پاسخ استرنبرگ به این سوال چنین است؛ هشت نوع شیوه دوست داشتن وجود دارد، او این عدد را از ترکیب عناصر عشق بدست آورده است.
حتماً علاقه دارید بدانید کدام نوع عشق بین شما و شریک زندگی شما وجود دارد؟ بدین منظور فرد مورد نظر را در ذهن خود بیاورید و مشخص کنید که تا چه اندازه با عبارت های زیر در مورد او موافق هستید. برای این کار از مقیاس 9 درجه ای استفاده کنید که در آن؛ 1= اصلاً، 5= به طور متوسط، 9=کاملاً استفاده کنید. از بقیه اعداد بسته به سطح موافقت خود با جملات کمک بگیرید و عدد مورد قبولتان را روبروی هر سوال علامت بزنید و هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید.

توجه داشته باشید که جای خالی نام همراه عاطفی شماست، حال به سوالات زیر پاسخ دهید.

1.به شدت در فکر راحتی ……… هستم.
2.با ……… روابط بسیار گرمی دارم.
3.در مواقع دشوار میتوانم روی ……… حساب کنم.
4.……… میتواند در مواقع دشوار روی من حساب کند.
5.آماده ام هر چه دارم با ………… قسمت کنم.
6.………… خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت میکند.
7.………… را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم.
8.با ……… خیلی خوب ارتباط بر قرار می کنم.
9.در زندگی خود خیلی به ……… بدهکار هستم.
10.خیلی خودم را به ………… نزدیک احساس می کنم.
11.با ………… روابط بسیار خوشایندی دارم.
12.به نظر خودم ………… را خیلی خوب درک می کنم.
13.……… مرا خیلی خوب درک می کند.
14.فکر می کنم که می توانم به ……… افتخار کنم.
15.برخی اسرار خودم را در اختیار …… می گذارم.
16.هیچ چیزی مرا به اندازه دیدن ………… بر نمی انگیزد.
17.تعجب می کنم که در طول روز نیز خواب ……… را می بینم.
18.رابطه من با …… خیلی رمانتیک است.
19.شخصا …… را خیلی جذاب می دانم.
20.به نظر من ………… یک فرد ایده ال است.
21.اصلا نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل …… بتواند مرا اینقدر خوشحال کند.
22.تر جیح می دهم با …… باشم نه با هر کس دیگری.
23.هیچ چیزی مهم تر از رابطه من با ……… نیست.
24.خیلی دوست دارم با ……… رابطه فیزیکی داشته باشم.
25.در رابطه من با ……… تقریبا سحر و جادو وجود دارد.
26.واقعا ……… را می پرستم.
27.نمی توانم بدون ……… زندگی کنم.
28.رابطه من با …………خیلی هوس انگیز است.
29.وقتی فیلمهای عاشقانه نگاه می کنم و وقتی رمانهای عشقی می خوانم به یاد ……… می افتم.
30.در مورد ……… همیشه خیال پردازی می کنم.
31.متقاعد شده ام که ………… را دوست دارم.
32.تلاش من این است که رابطه ام را با ……… حفظ کنم.
33.به علت تعهدی که نسبت به ……… دارم اجازه نمی دهم کسی بین ما دخالت کند.
34.معتقدم که رابطه من با ……… همیشه ثابت خواهد ماند.
35.هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به ……… خلل وارد کند.
36.عشق من نسبت به ………… تا آخر عمرم باقی خواهد ماند.
37.همیشه نسبت به …….. احساس مسئولیت خواهم کرد.
38.تعهد من نسبت به ……….. بسیار سفت و سخت است.
39.نمی توانم تصور کنم که بین من و ……… فاصله بیفتد.
40.در مورد عشق خود نسبت به ………… تردید ندارم.
41.رابطه خودم را با ………. دائمی می دانم.
42.رابطه خودم را با ………… یک تصمیم گیری عاقلانه می دانم.
43.خودم را نسبت به ……… مسئول می دانم.
44.تصمیم دارم به رابطه خود با ……… ادامه دهم.
45.حتی زمانی که ……… رفتار نامناسب دارد سعی می کنم رابطه خود را با او حفظ کنم.