آزمون شخصیت شناسی آیزنک

پرسشنامه شخصیت آیزنک (EPI) دو بعد فراگیر و مستقل شخصیت را اندازه گیری می کند، بعبارتی برونگرای-درونگرایی و روان رنجوری-ثبات هیجانی که این ابعاد بیشترین واریانس و یا پراکندگی در حوزه شخصیت را تشکیل میدهند. پرسشنامه این آزمون شامل 57 آیتم با پاسخ های بلی/خیر میباشد.

مقیاس آیزنک

در این پرسشنامه 57 سوال درباره نحوه رفتار و احساس شما وجود دارد، که هر سوال شامل پاسخ بلی/خیر میباشد. سعی کنید تصمیم بگیرید که آیا بلی یا خیر نشان دهنده رفتار معمول یا احساسات شما است. توجه داشته باشید که پاسخ دادن به چنین سوالاتی نیازمند فکر کردن طولانی نیست و اولین پاسخ شما احتمالا بهترین پاسخ خواهد بود. هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید، آگاه باشید که این هدف از این آزمون بررسی هوش و یا تواناییهای شما نیست و نهایتا خوب و بد ارزشی و اخلاقی در این آزمون مفهومی ندارد.
حال به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

1.آیا شما اغلب به دنبال هیجان هستید؟
2.آیا شما اغلب به دوستانتان نیاز دارید تا شما را تشویق کنید؟
3.آیا شما معمولا بیخیال هستید؟
4.آیا برای شما “نه” گفتن سخت است؟
5.آیا قبل از انجام کاری دوباره فکر میکنید؟
6.اگر شما بگویید که شما کاری را انجام می دهید، آیا همیشه وعده خود را حفظ می کنید، هرچند که ناخوشایند باشد؟
7.آیا خلق (حال روحی درونی) شما بالا و پایین میشود؟
8.آیا شما به طور کلی بدون فکر کردن حرف میزنید و فعالیت میکنید؟
9.آیا تا به حال به خاطر هیچ دلیلی احساس بدبختی کرده اید؟
10.آیا شما برای نشان دادن شهامت خود تقریبا هر کاری را انجام می دهید؟
11.آیا شما ناگهان احساس خجالت می کنید زمانی که می خواهید با یک غریبه جذاب صحبت کنید؟
12.هر از چند گاهی شما کنترل خلق و خوی خود را از دست میدهید و شدیدا عصبانی میشوید؟
13.آیا شما اغلب کارها را در لحظه انجام می دهید؟
14.آیا شما اغلب نگران حرف ها و رفتارهای خود میشوید؟
15.به طور کلی شما مطالعه را به دیدن افراد ترجیح میدهید؟
16.آیا احساسات شما به آسانی جریحه دار میشود؟
17.آیا شما بیرون رفتن زیاد را دوست دارید؟
18.آیا گاهی اوقات افکار و ایده هایی دارید که دوست ندارید دیگران آن را بدانند؟
19.آیا گاهی اوقات با انرژی و گاهی اوقات تنبل هستید؟
20.آیا ترجیح می دهید که دوستان کمی ولی خاص داشته باشید؟
21.شما در طول روز تخیل زیاد میکنید؟
22.اگر کسی سر شما داد بزند، شما هم سر وی داد میزنید؟
23.آیا شما اغلب در مورد احساس گناه ناراحت هستید؟
24.آیا همه عادت های شما خوب و مطلوب هستند؟
25.آیا شما معمولا می توانید در یک جشن پر جنب و جوش به خود آزادی لذت بردن را بدهید؟
26.آیا شما خودتان را عصبی میدانید؟
27.آیا افراد دیگر از شما به عنوان فردی بسیار پر جنب و جوش یاد میکنند؟
28.آیا شما پس از انجام کاری مهم، دچار این فکر میشوید که میتوانستید آن را بهتر انجام دهید؟
29.شما در کنار دیگران بیشتر آرام هستید؟
30.َشما بعضی اوقات پشت سر دیگران حرف میزنید؟
31.در هنگام خوابیدن آنقدر فکر به ذهن شما می آید که نمیتوانید بخوابید؟
32.اگر چیزی را میخواهید بدانید، ترجیح میدهید آن را در کتاب مطالعه کنید تا از کسی بپرسید؟
33.آیا شما تپش قلب (به معنای احساسی آزار دهنده) دارید؟
34.آیا شما کارهایی که نیاز به توجه زیاد دارد را دوست دارید؟
35.آیا شما دچار حملات لرزش و تکانه استرسی میشوید؟
36.آیا شما همیشه همه کارها را طبق اصول و آداب و رسوم انجام میدهید، حتی اگر کسی متوجه نشود؟
37.آیا شما از حضور در جمعیتی که یکدیگر را مسخره میکنند، نفرت دارید؟
38.آیا شما یک فرد تحریک پذیر هستید؟
39.آیا دوست دارید کارهایی را انجام دهید که در آن باید سریع عمل کنید؟
40.آیا شما در مورد چیزهای وحشتناکی که ممکن است رخ دهد نگران میشوید؟
41.آیا شما در حرکت خود آهسته و پیوسته هستید؟
42.آیا تا به حال برای قرار ملاقات یا کار دیر کرده اید؟
43.آیا شما کابوسهای زیادی دارید؟
44.آیا شما دوست دارید با یک غریبه صحبت کنید؟
45.آیا شما درد بدنی و دل درد دارید؟
46.آیا شما از ندیدن دوستان و آشنایانتان در دراز مدت ناراحت میشوید؟
47.شما خود را یک فرد مضطرب میشناسید؟
48.از تمام کسانی که میشناسید، افرادی وجود دارند که شما از آنها خوشتان نمی آید؟
49.آیا میتوانید بگویید که شما نسبتا اعتماد به نفس دارید؟
50.در صورتی که افراد نسبت به شما و یا فعالیت شما انتقادی کنند، شما آزرده میشوید؟
51.برای شما دشوار است که واقعا در یک جشن پر جنب و جوش لذت ببرید؟
52.آیا شما از احساس حقارت و پستی رنج می برید؟
53.شما برای خود و دیگران حوصله سر بر هستید؟
54.شما گاهی درباره مسایلی اظهار نظر میکنید که هیچ چیز درباره آنها نمیدانید؟
55.آیا درباره سلامتی خود نگران هستید؟
56.شما از شوخی و سر به سر گذاشتن دیگران لذت میبرید؟
57.آیا شما از بیخوابی رنج میبرید؟