آزمون انعطاف پذیری شناختی دنیس

مطابق با نظریه انعطاف پذیری شناختی ، سلامت روان و تن یعنی، پذیرش محیطهای درونی و بیرونی خود فرد و تعهد به فعالیتهایی که از لحاظ ارزشمندی با ثبات است. پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی CFI توسط دنیس و وندر وال در سال 2010 ساخته شده است. این پرسشنامه مشتمل بر 20 سوال میباشد. این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی ـ رفتاری افسردگی و سایر بیماریهای روانی به کار میرود. توجه داشته باشید که پاسخ دادن به چنین سوالاتی نیازمند فکر کردن طولانی نیست و اولین پاسخ شما احتمالا بهترین پاسخ خواهد بود. هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید، آگاه باشید که این هدف از این آزمون بررسی هوش و یا تواناییهای شما نیست و نهایتا خوب و بد ارزشی و اخلاقی در این آزمون مفهومی ندارد.

حال به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

1.در ارزیابی موقعیت ها توانایی خوبی دارم.
2.هنگام رویارویی با موقعیت های دشوار برای تصمیم گیری مشکل دارم.
3.قبل از تصمیم گیری گزینه های گوناگون را در نظر میگیرم.
4.وقتی با موقعیت های دشوار روبه رو میشوم احساس میکنم کنترلم را از دست خواهم داد.
5.دوست دارم به موقعیت های دشوار از نقطه نظرهای مختلف نگاه کنم.
6.قبل از انجام هر رفتار دنبال اطلاعاتی میگردم که سریعا در دسترس نیستند.
7.هنگامی که با موقعیت های دشوار رو به رو میشوم، احساس پریشانی میکنم و دیگر نمی توانم برای حل موقعیت تفکر کنم.
8.سعی میکنم مسائل را از نقطه نظر افراد دیگر نگاه کنم.
9.اینکه برای برخورد کردن با موقعیت های دشوار یک راه معین و قطعی وجود ندارد آزرده میشوم.
10.خود را در موقعیت های دیگران گذاشتن برایم آسان است.
11.وقتی با موقعیت های دشوار رو به رو میشوم، نمی دانم چه کار باید بکنم.
12.از جنبه های گوناگون به موقعیت های دشوار نگاه کردن مهم است.
13.در موقعیت های دشوار قبل از اینکه تصمیم بگیرم چگونه رفتار کنم، گزینه های مختلف را در نظر میگیرم.
14.من معمولا به یک موقعیت از نقطه نظر های مختلف نگاه میکنم.
15.من قادرم بر دشواریهایی که در زندگی با آنها رو به رو میشوم غلبه کنم.
16.من تمام اطلاعات و حقایق را وقتی علل رفتاری تعیین میکنم در نظر میگیرم.
17.در موقعیت های دشوار حس میکنم هیچ قدرتی برای تغییر ندارم.
18.وقتی با موقعیت های دشوار رو به رو میشوم، درنگ کرده و سعی میکنم به راه های مختلف برای حل آن فکر کنم.
19.می توانم به بیشتر از یک راه حل برای حل موقعیت دشواری که با آن روبه رو شده ام فکر کنم.
20.قبل از پاسخ دادن به شرایط دشوار میتوانم گزینه های مختلف را در نظر بگیرم.